Neformalno reproduktivno delo: trendi v Sloveniji in EU

Reproduktivno delo ima dolgo tradicijo in številne variacije. Danes za Evropsko Unijo predstavlja stičišče pomembnih tem kot so neformalno delo, brezposelnost, staranje prebivalstva, (feminizacijo) migracij, globalne in razredne neenakosti, državljanstvo, (ne)enakost spolov, usklajevanje dela in družine, odnos med državo in družino itd. Plačano reproduktivno delo izraža globoka nasprotja v evropski identiteti, saj praksa kaže na omejen dostop neformalnih gospodinjskih delavk do delavskih pravic, na pogosto kršitev njihovih človekovih pravic ter na ambivalenco do demokratičnega načela enakosti med ljudmi.

Pričujoč projektni predlog se od drugih raziskav na področju raziskovanja plačanega reproduktivnega dela razlikuje na dva načina: z osredinjenjem na neformalno plačano reproduktivno delo v Sloveniji, ki v primerjavi z drugimi državami članicami Evropske Unije (z izjemo vzhodnoevropskih držav) še ni bilo sistematično preučevano; obenem pa se projekt, v nasprotju z večino ostalih sodobnih raziskav omenjene tematike, ne namerava ukvarjati izključno s priseljenimi gospodinjskimi delavkami, temveč namerava v raziskavo vključiti lokalne neformalne gospodinjske delavke in njihove izkušnje. Skrb za otroke, skrb za ostarele in gospodinjsko delo so osrednji trije aspekti neformalnega reproduktivnega dela, s katerimi se bo projekt ukvarjal.

Osrednje vprašanje projekta se nanaša tako na ponudbo kot na povpraševanje – kako pojasniti obstoječe naraščanje ponudbe in povpraševanja na področju neformalnega plačanega reproduktivnega dela v Sloveniji in v EU nasploh? S kvantitativno in kvalitativno raziskavo ponudbe in povpraševanja po plačanem reproduktivnem delu v Sloveniji; s konceptualizacijo nekaterih nasprotujočih si trendov v družbenem in političnem razvoju, ki vodijo k povečani ponudbi in povečanem povpraševanju po neformalnem reproduktivnem delu; in s kritično presojo potencialov in strategij za regulacijo področja plačanega reproduktivnega dela v polju družbene ekonomije bo projekt ustvaril novo vednost v raziskovanju in politikah, ki se ukvarjajo s sodobnim neformalnim plačanim reproduktivnim delom, hkrati pa bodo projektna spoznanja prispevala k spodbujanju politik zaposlovanja, socialnega vključevanja, družbene kohezije in politik enakosti.

Vodja projekta: Majda Hrženjak
Sodelavci na projektu: Mojca Pajnik, Živa Humer in Roman KuharFinancerji:

ARRS