Romi v Ljubljani: različnost perspektiv

Projekt se osredotoča na zbiranje in analizo kvantitativnih in kvalitativnih informacij o situaciji romske populacije v Ljubljani na naslednjih področjih: dostop do urejenih bivalnih pogojev, dostop do socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev, dostop do političnega odločanja, državljanski status, dostop do izobraževanja in zaposlitve. Pri tem projekt zasleduje konceptualnim in metodološkim načelom integrirane obravnave multiple diskriminacije; vključevanja romske perspektive ali, bolje, romskih perspektiv; in vključevanja notranje diferenciranosti romske populacije. Osnovni namen projekta je podati tak odgovor na vprašanje »kaj je problem?« romske populacije v Ljubljani, ki bo poleg kvantitativnih dejstev vključeval tudi raznolike romske perspektive in refleksije na svoj položaj in morebitni izhod iz njega, in tako omogočil osnovo za oblikovanje integriranih in inovativnih akcijskih programov in političnih ukrepov za bolj kvalitetno socialno vključenost Romov v Ljubljani. Na to vprašanje so do sedaj najpogosteje odgovarjali strokovnjaki in politični predstavniki, namen pričujoče raziskave pa je, da predstavi in analizira perspektivo tistih, ki so definirani kot »problem« in v čigar imenu navadno govorijo predstavniki javnosti.

Osrednja aktivnost projekta so intervjuji z različnimi segmenti romske populacije. Poseben poudarek projekta je analiza socialnega dela na področju »romske problematike« v Ljubljani in delo s socialnimi delavci in delavkami, ki se pri svojem delu srečujejo z Romi, ter delo s političnimi predstavniki Romov v Ljubljani.

Vodja projekta: Majda Hrženjak
Sodelavci na projektu: Ana Marija Sobočan, Špela Urh, Darja Zaviršek, Jelka Zorn, Petra Videmšek, Romana Zajc, Brankica Petković, Saša Panić, Neža Kogovšek Šalamon in Veronika BajtFinancerji:

Mestna občina Ljubljana