druzboslovne razprave 101

Članek / Sistematični pregled literature o poklicnih tveganjih, strategijah in politika v seksualnem delu v Sloveniji

V zadnji številki revije Družboslovne razprave (št. 101, 2022) je izšel članek Iztoka Šorija in Leje Markelj, v katerem obravnavata ugotovitve sistematičnega pregleda literature o poklicnih tveganjih, strategijah in politikah v seksualnem delu v Sloveniji.

Avtor in avtorica na podlagi analize 45 študij, objavljenih med 1990 in 2020, ugotavljata, da se seksualne delavke_ci v Sloveniji srečujejo s specifičnimi poklicnimi tveganji. Študije najpogosteje obravnavajo stigmo, ki zlasti zaradi strahu pred razkritjem povečuje ranljivost seksualnih delavk_cev. Poleg tega identificirata poklicna tveganja, povezana z varnostjo, zdravjem, poslom, dostopom do storitev in zasebnim življenjem. Poklicno tveganje predstavljajo tudi politike na področju seksualnega dela v Sloveniji, saj seksualnim delavkam_cem ne zagotavljajo ustrezne ravni delavskih, zdravstvenih in socialnih pravic. Za zmanjševaje tveganj seksualne delavke_ci uporabljajo številne strategije, zlasti je pomembno postavljanje mej strankam. Študije izpostavljajo potrebo po ustrezni regulaciji, informiranju različnih ciljnih skupin in vzpostavitvi dostopnih in nestigmatizirajočih podpornih in zagovorniških programov za seksualne delavke_ce. Avtor in avtorica poleg tega izpostavljata potrebo po omogočanju in spodbujanju profesionalizacije seksualnega dela. Sistematični pregled razkriva tudi ključne metodološke vrzeli v raziskovanju seksualnega dela v Sloveniji in predlaga izhodišča za nove raziskave na tem področju.

Dostop do članka.