(Ne)enakost-v-casu-krize-in-vzpona-avtoritarizmov

Knjiga / (Ne)enakost v času krize in vzpona avtoritarizmov

Knjiga obravnava poglabljanje neenakosti, erozijo človekovih pravic in vzpon nedemokratičnih vladavin v sodobnem svetu, ki ga zaznamujejo mnogotere krize: podnebna, migracijska, zdravstvena, ekonomska, medijska, vojaška, kriza demokratičnih institucij. Skozi prizmo kriz in (ne)enakosti analizira nekatere najbolj aktualne družbene probleme in procese: politiko krize kot sodobno obliko vladanja, vzpon populizma, vlogo in delovanje medijev v kontekstu vzpona avtoritarizmov, delovanje pravne države na primerih, kot so predpisi za omejevanje epidemije, deregulacija delovnopravnega varstva in vračanje migrantk_ov, strukturne pomanjkljivosti v institucionalni oskrbi starejših in podružinjenje skrbstvenega dela. Na osnovi raziskovalnih podatkov in analiz neprizanesljivo izpostavlja kršitve človekovih pravic, marginalizacijo in prakse institucionalnega nasilja, obenem pa odpira perspektive za nove začetke. Knjiga je plod dela raziskovalk_cev Mirovnega inštituta, interdisciplinarne skupine, ki raziskuje na področjih politologije, komunikologije, antropologije, politične filozofije, sociologije in prava. Avtorice_ji odpirajo širok in raznolik pogled na zapletene realnosti našega časa.

»V središče monografije je postavljena ugotovitev o času neprestanih kriz, te pa so rdeča nit interdisciplinarne zbirke razprav, ki se loteva analize kriz v njenih mnogoterih pojavnih oblikah.«
Prof. dr. Roman Kuhar

»Knjiga je razburljivo in angažirano raziskovalno pisanje, ki bo razburilo in angažiralo tudi svoje bralstvo.«
Prof. dr. Lev Kreft (v pokoju)

»Knjiga je dragocena spodbuda za razpravo o tem, v kakšnem svetu živimo, kakšen svet želimo in kako obstoječega spremeniti na bolje.«
Prof. dr. Danica Fink Hafner

KAZALO:

Vlasta Jalušič
Uvod: kriza kot izziv in priložnost?

Vlasta Jalušič
No future, no future for you? Premislek pojma in sodobne paradigme krize

Marko Ribać
Populizem kot antagonistična logika artikulacije in vznik liberalnega populizma kot njegova avtoritarna modifikacija

Neža Kogovšek Šalamon
Kriza prava in instrumentalizacija pravnih predpisov za družbeni nadzor v času epidemije

Mojca Pajnik, Majda Hrženjak
Vloga medijev v krizi: covid-19, avtoritarne tendence vladanja in nazadovanje demokracije

Maja Breznik
Kriza delovnega prava: kontroverza med pravicami in statusi

Veronika Bajt
Prisilna vračanja kot zločin iz sovraštva

Majda Hrženjak
Ujeti v instituciji: kriza upravljanja pandemije v domski oskrbi starih ljudi z vidika skrbstvenih mobilnosti

Živa Humer, Mojca Frelih
Skrbstveno delo, enakost spolov in vloga moških v času pandemije

Lana Zdravković
Kriza kot konec: eshatološke teoretizacije