Novice

Analize vstaj v Sloveniji v Družboslovnih razpravah

Analize vstaj v Sloveniji v Družboslovnih razpravah

druzboslovne razprave-naslovkaV aktualni številki revije Družboslovne razprave je izšel tematski sklop (ur. M. Pajnik, S. Zavratnik), posvečen analizam vstaj v Sloveniji v obdobju 2012‒2013. Avtorice in avtorji, ki v polje preučevanja vstopajo z različnimi epistemologijami na križiščih sociologije, politične filozofije in komunikologije poskušajo razumeti vstajniško obdobje skozi analizo dinamike delovanja različnih akterjev, kot tudi prek pojmovanja »nove« politike, ki jo generirajo gibanja. Vsebine vključujejo analize delovanja različnih akterjev, obravnavo specifik in razlik med gibanji ter pomena gibanjskega delovanja, kot tudi tematizacijo vstaj z opomenjanjem vloge informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Teksti črpajo iz empiričnega gradiva, pridobljenega v okviru projekta Digitalno državljanstvo.

Članke, ki so prosto dostopni: http://druzboslovne-razprave.org/sl/, so prispevali: S. Zavratnik & I. Šori, M. Ribać, L. Zdravković, P. Sekloča & M. Pajnik.

 

Vabljeni/e k branju!