Novice

Mrežna politika feminističnih in lgbt gibanj v Sloveniji

Mrežna politika feminističnih in lgbt gibanj v Sloveniji

sout eastern europe journal coverV reviji South Eastern Europe je izšel članek avtoric_jev M. Pajnik, Ž. Vodovnik, B. Mance in Ž. Humer z naslovom »The Shape of Feminism to Come: The Networked Politics of Feminist and lgbt Movements in Slovenia«.

Članek raziskuje delovanje feminističnih in lgbt gibanj v Sloveniji s poudarkom na analizi vsebin in organizacijskih praks v zadnjem obdobju, zlasti v času vstaj (2012-13). Ugotavljamo, da različna gibanja in iniciative artikulirajo »repertoarje sporov«, ki se tematsko povezujejo in vzpostavljajo kot podlaga za nova zavezništva. Z metodo analiza mreženja ugotavljamo visoko medsebojno, horizontalno povezljivost gibanj v spletnem okolju. Rezultati pokažejo na »prefigurativni« značaj feminističnih in lgbt gibanj, ko svoje aktivnosti oblikujejo v skladu z lastnimi vizijami o potrebnih družbenih spremembah in ne zgolj kot reakcijo na delovanje aktualnih oblasti. Analiza pokaže na artikulacijo »trans-tematske zavesti«, ko gibanja poleg tem, povezanih s spolno in seksualno neenakostjo, odpirajo tudi druga sorodna vprašanja povezana denimo s prekarizacijo družbe, okoljskimi problemi in odnosom do manjšin.