Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja

Raziskovalni program naslavlja problem razvrednotenja človekovih pravic in ideje enakosti med ljudmi v dobi globalnega vladovanja. Na tej osnovi s historično senzibilnostjo premišlja o možni prihodnosti evropskega humanizma.

EN

Raziskovalni program postavlja v središče koncepte človekovih pravic, enakosti in (ne)diskriminacije, ki so se znašli na zgodovinskem razpotju. Človekove pravice po eni strani še nikoli niso bile tako natančno in obsežno regulirane, po drugi strani pa se njihov pomen še nikoli ni tako zmanjševal. V času permanentne krize (ekonomske, finančne, migracijske, medijske, krize demokratičnih institucij …) je razprava o temeljnih enakostih med ljudmi in teoriji človekovih pravic na mednarodni in evropski ravni v veliki meri zamrla, v Sloveniji pa po osamosvojitvi ni več zares zaživela. V dobi zatona politike so jo nadomestile razprave o varnosti, terorizmu, suverenizmu ipd. Raziskovalni program naslavlja problem razvrednotenja človekovih pravic in ideje enakosti v dobi globalnega vladovanja, na podlagi česar premišlja možnosti evropskega humanizma.

korpus2

Novice

Mirovni inštitut
Inštitut za sodobne družbene in politične študije

Metelkova 6,
1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 234 77 20
E-pošta:
info@mirovni-institut.si

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

ARRSLogo_2016

Za vsebino na spletni strani je odgovoren Mirovni inštitut in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.