Arhiv novic

2022

Prepletanje pandemije covid-19 z nazadovanjem demokracije: premisleki o novinarstvu v krizi, 3. 6. 2022
V članku v reviji Journalism Practice Mojca Pajnik in Majda Hrženjak analizirata, kako prepletanje pandemije covid-19 z nazadovanjem demokracije vpliva na delovanje medijev.

Četrti simpozij programske skupine, 29. 3. 2022
Organizirali smo četrti simpozij programske skupine MI, namenjen osvetlitvi izbranih relevantnih tem, ki jih trenutno raziskujemo.

Članek ‘Ujeti v institucijo: upravljanje epidemije covid-19 v slovenskih domovih za starejše z vidika skrbstvenih mikromobilnosti’, 16. 3. 2022
Prispevek Majde Hrženjak v mednarodnem zborniku ‘Care Loops and Mobilities in Nordic, Central, and Eastern European Welfare States’.

Članek Mojce Pajnik in Majde Hrženjak uvrščen v izbor dosežkov “Odlični v znanosti 2021” ARRS, 4. 1. 2022
Članek Mojce Pajnik in Majde Hrženjak »Engendering Media Work: Institutionalizing the Norms of Entrepreneurial Subjectivities« (»Uspoljenost medijskega dela: institucionalizacija norm podjetniške subjektivitete«), objavljen v reviji Journalism, je uvrščen v izbor dosežkov »Odlični v znanosti 2021« ARRS, Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS.

 

 

2021

Objave v letu 2021, 23. 12. 2021
V letu 2021 smo sodelavke in sodelavci Mirovnega inštituta napisali številne znanstvene članke in monografije, v katerih smo predstavili rezultate naših raziskovalnih projektov in študij.

Medijski populizem in afektivno novinarstvo: časopisni komentar o »begunski krizi«, 23. 12. 2021
Članek obravnava pojavnost populizma v interpretaciji migracij v obdobju sprememb migracijske in begunske zakonodaje v Sloveniji (2015-2019).

Arendt, Koselleck in Begreifen: Ponovno razmišljanje o politiki in konceptih v času krize21. 12. 2021
V najnovejši angleški izdaji revije Filozofski vestnik 42/1 (2021), je izšel članek Vlaste Jalušič z naslovom ‘Arendt, Koselleck, and Begreifen: Rethinking Politics and Concepts in Times of Crisis’.

Krepitev zaveznic_kov transspolnih oseb, osveščanje o transspolnosti in preprečevanje širjenja transfobije, 15. 12. 2021
Zavod TransAkcija je za nas organiziral kolokvij ‘Krepitev zaveznic_kov transspolnih oseb, osveščanje o transspolnosti in preprečevanje širjenja transfobije’.

Prevpraševanje Jugonostalgije, 30. 11. 2021
Članek obravnava nasprotje med predstavo o jugoslovanski socialistični preteklosti v uradnih interpretacijah na eni strani in, na drugi, obravnavo spontanega ljudskega spominjanja v akademskih študijah o »jugonostalgiji«.

Tretji simpozij programske skupine Mirovnega inštituta, 5. 10. 2021
Razpravljali smo o vzniku novih oblik izključevanja, ki jih prinaša epidemija covid-19 na različnih področjih družbenega, poklicnega in vsakdanjega življenja.

Raziskava o intimnih odnosih v času epidemije, 2. del, 22. 3. 2021
Z raziskavo želimo proučiti vpliv sprejetih ukrepov za omejevanje epidemije na intimno, prijateljsko in partnersko življenje prebivalk in prebivalcev Slovenije.

Drugi simpozij programske skupine MI, 29. 1. 2021
Na drugem simpoziju smo razpravljali o globalnih trendih kriminalizacije migracij, o populizmu na sečiščih političnega in medijskega polja in se spraševali, kako misliti politične pojme v časih »krize«.

Sprememba paradigme skozi okvir krize: razprave o priseljevanju in integraciji v šestih državah EU, 14. 1. 2021
Članek obravnava spremembe v odnosu do priseljencev in beguncev v javnih razpravah o migracijah in integraciji v šestih državah članicah EU: Avstriji, Danski, Poljski, Sloveniji, Španiji in Veliki Britaniji.

Znanstvena članka na teme intimnosti in ospoljenosti, 12. 1. 2021
Majda Hrženjak je objavila dva znanstvena članka povezana z različnimi vidiki intimnosti in ospoljenosti.

2020

Objave v letu 2020, 23. 12. 2020

V letu 2020 smo sodelavke in sodelavci Mirovnega inštituta napisali številne znanstvene članke in monografije, v katerih smo predstavili rezultate naših raziskovalnih projektov in študij.

Pravice do intimnega življenja ne bi smela ogrožati občinska meja, 16. 12. 2020
Sociologinja Veronika Bajt v oddaji Glasovi svetov, ARS, o intimnih partnerstvih med epidemijo.

Simpozij programske skupine MI, 29. 9. 2020
Na simpoziju programske skupine smo naslavljali teme, ki se dotikajo enakosti-različnosti in človekovih pravic, vključno z refleksijo Covid-19 razmer.

Organizacijske prakse spolnega dela in vpliv politik13. 8. 2020
V članku Mojca Pajnik in Ivana Radačić pristopata k analizi spolnega dela v primerjalni perspektivi Slovenije in Hrvaške s fokusom na obravnavi poklicnih in organizacijskih praks.

Vzroki in posledice kriminalizacije migracij8. 7. 2020
Pri založbi Springer je izšel zbornik ‘Causes and Consequences of Migrant Criminalization’, ki ga je uredila dr. Neža Kogovšek Šalamon. Knjiga opisuje porast trenda obravnavanja migrantov in beguncev na načine, ki vsebujejo kaznovalne elemente.

Ovire pri sodelovanju žensk v lokalnih politikah v Sloveniji1. 7. 2020
V novi številki revije Teorija in praksa je objavljen prispevek Vlaste Jalušič in Milice Antić Gaber o razlogih za nizko zastopanost žensk v lokalni politiki.

Kaj pomeni velik poseg države v intimna življenja18. 6. 2020
Pogovor z Veroniko Bajt in predstavitev raziskave Mirovnega inštituta o intimnem življenju med epidemijo v časopisu Delo.

Intimnost v karanteni, 3.6.2020
Pogovor z doktorjem Iztokom Šorijem o dovoljeni in prepovedani zasebnosti ter intimnih odnosih v času karantene v oddaji Kontrola leta na Radiu Študent.

Spolna zaznamovanost dela v medijih: institucionaliziranje norm podjetniške subjektivitete, 1.6.2020
V članku v reviji Journalism Mojca Pajnik in Majda Hrženjak analizirata, da mediji odgovarjajo na spremenjene pogoje medijske produkcije.

Dovoljena in prepovedana zasebnost ali o intimnih odnosih v karanteni, 13.5.2020
Iztok Šori, Veronika Bajt in Vlasta Jalušič premišljajo o omejevanju partnerskih in intimnih odnosov v času pandemije Covid-19.

Organska solidarnost v času krize: pogled na krizne ukrepe z vidika prekarizacije dela, 16.4.2020
Maja Breznik analizira vladni interventni zakon:  kaj ti ukrepi pomenijo za razne skupine zaposlenih in kakšen izhod iz krize napovedujejo.

Raziskovalni program Mirovnega inštituta in Covid 19, 14.4.2020
Dopolnili smo raziskovalni program »Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja« (ARRS), z načrtom analiz, povezanih s Covid 19.

Raziskovalni program ‘Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja’, 2.3.2020
Raziskovalni program postavlja v središče koncepte človekovih pravic, enakosti in (ne)diskriminacije, ki so se znašli na zgodovinskem razpotju.

V Teoriji in praksi objavljen tematski blok Masculinities and care, 23.1.2020
Tematski blok prinaša evidenco o aktivnem sodelovanju moških v raznolikih tipih, lokacijah in geografijah skrbi. Vključuje 11 izvirnih znanstvenih člankov, med njimi tudi članke sodelavcev in sodelavk Mirovnega inštituta.

2019

Objave v letu 2019, 30.12.2019
V letu 2019 smo sodelavke in sodelavci Mirovnega inštituta napisali številne znanstvene članke in monografije, v katerih smo predstavili rezultate naših raziskovalnih projektov in študij.