Novice

Pogovor o knjigi Razsežnosti skrbstvenega dela

Pogovor o knjigi Razsežnosti skrbstvenega dela

Založba Sophia, 2018.

Založba Sophia, 2018.

Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi Razsežnosti skrbstvenega dela, ki bo 29. maja ob 17. uri v Trubarjevi hiši literature. O knjigi bodo spregovorile avtorice dr. Majda Hrženjak, izr. prof. dr. Vesna Leskošek in dr. Živa Humer, pogovor pa bo vodila Mag. Mojca Frelih.

Delo Razsežnosti koncepta skrbi je prodorna teoretska in empirična študija, v kateri avtorice na podlagi feminističnih premišljanj državljanstva, politične ekonomije in etike skrbi razgrnejo koncept skrbi kot analitično orodje tako za analizo socialnih politik, kritiko sodobnih neoliberalnih družbenih razmer kot tudi za zamišljanje skrbne družbe. Skozi konkretne in aktualne empirične študije, ki jih prinaša knjiga (spolne pokojninske vrzeli v EU in v Sloveniji; segmentacije in prekarizacije dela na področju nege in pomoči na domu; izkušenj neformalnih družinskih skrbnic starejših in njihove izključenosti iz skrbstvenih politik; pavperizacije družinskih pomočnikov; prisotnosti migrantk v skrbi za starejše), avtorice razkrivajo neenakosti v skrbi, začaran krog skrbi, izključenosti in revščine ter asimetričen tok skrbi od žensk k moškim, od nižjih k višjim družbenoekonomskim razredom, od globalnega juga h globalnemu severu. V analizi aktualnih pogajanj in premeščanj skrbstvenih odgovornosti, stroškov in dela med državo, trgom  in družino, med javno in zasebno ter formalno in neformalno oskrbo v Sloveniji delo opozarja na kritična mesta, kjer aktualne politike skrb podružinjajo ali celo povsem opuščajo. Transformativni zastavek celotne monografije je preko politizacije skrbi spreminjati tradicionalno vrednotenje in spolno delitev skrbstvenega dela, spreminjati razmerje med družino, državo in kapitalom v odgovornosti za skrb ter posledično problematizirati distinkcije med produktivnim in reproduktivnim delom ter med zasebnim in javnim.