IGRAJ ZA SPREMEMBO – ozaveščanje in opolnomočenje deklet in fantov pri preprečevanju nasilja na podlagi spola prek avdiovizualnih medijev in glasbe (PfC)

logoa_OK_4Cilji evropskega projekta “Igraj za spremembo” (Play It for Change) so osveščanje, izobraževanje in krepitev vloge mladih pri preprečevanju nasilja na podlagi spola prek avdiovizualnih medijev in glasbe. Projekt ravno prek avdiovizualnih medijev in glasbe spodbuja mlade h kritičnemu mišljenju, kar je zelo pomembno, saj dekleta in fantje redno uporabljajo tovrstne medije, ki pogosto celo utrjujejo spolne stereotipe.

V projektu bomo izvedli raziskavo o odnosu in delovanju mladih med 12. in 18. letom do enakosti spolov in nasilja na podlagi spola. Raziskovali bomo vpliv spolnih stereotipov v avdiovizualnih medijih in glasbi na razmišljanja mladih. Poleg tega bodo v raziskavi sodelovale učiteljice in učitelji, ki delajo z mladimi, z namenom ocene njihovih potreb pri preprečevanju nasilja na podlagi spola.

V nadaljevanju projekta bomo oblikovali program za krepitev zmogljivosti, znanj in kompetenc, ki bo namenjen učiteljem in učiteljicam pri preprečevanju nasilja na podlagi spola s pomočjo avdiovizualnih medijev in glasbe. Program za krepitev zmogljivosti, znanj in kompetenc bodo lahko šole, ki se bodo aktivno vključile v projekt, tudi preizkusile pri delu z mladimi, zlasti pri nastajanju avdiovizualnih gradiv. Mladi bodo imeli priložnost oblikovati avdiovizualne materiale s ciljem preprečevanja nasilja na podlagi spola in odpravljanja spolnih stereotipov. V zvezi s produkcijo avdiovizualnega gradiva, ki je občutljiv na spol, bodo potekale tudi delavnice za mlade in njihove učitelje ter učiteljice (npr. video spot).

Izdelki mladih bodo predstavljeni v okviru nacionalega festivala mladih, prav tako bodo imeli mladi priložnost predstaviti svoje izdelke na Evropskem festivalu mladih, ki bo v Varšavi na Poljskem ob zaključku projekta. Projekt vključuje sodelovanje in komunikacijo mladih prek družbenih medijev (Facebook, Instagram) in spletne strani projekta. Predstavnice in predstavniki šol, ki bodo aktivno sodelovali v projektu, bodo imeli priložnost sodelovati v izobraževanju in deljenju znanj ter izkušenj s kolegi in kolegicami iz sodelujočih držav Španije, Poljske, Cipra, Grčije in Hrvaške.


Spletna stran projekta: http://playitforchange.org/


 Rezultati

  • VIDEO:

Pozdrav enakosti (Greeting of Equality)

https://www.youtube.com/watch?v=qzqdif3Pj10

Ostani ti (Remain Yourself)

https://www.youtube.com/watch?v=OYVcvtBWJWE

 

Partnerji:

Financerji:

EC, Rights, Equality and Citizenship Programme (REC Programme 2014-2020)