Prvi sestanek projekta ORIS

Prvi sestanek projekta ORIS

Včeraj se je prvič sestala raziskovalna skupina projekta »Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigme« (ORIS) in pripravila načrt dela. Raziskovali bomo prostitucijo v Sloveniji, h kateri pristopamo skozi perspektivo poklicnih tveganj in zmanjševanja škode. V ospredju bodo glasovi in interesi seksualnih delavk_cev ter vprašanje, kako povečati njihovo moči, avtonomijo in človekove pravice skozi oblikovanje in izvajanje politik. Gre za temeljni raziskovalni projekt, ki ga vodi dr. Iztok Šori in financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. V projektu sodelujejo dr. Veronika Bajt, mag. Mojca Frelih, dr. Majda Hrženjak, dr. Neža Kogovšek Šalamon, mag. Leja Markelj, dr. Mojca Pajnik, dr. Roman Kuhar in dr. Tjaša Učakar.