SLO_report_1_naslovnica

Poročilo / Poročilo o evalvaciji integracije oseb s priznano mednarodno zaščito in prosilcev za azil, Slovenija 2016

To poročilo je rezultat prvega od treh načrtovanih krogov evalvacije – tako imenovana baseline evalvacija, ki obsega 186 kazalnikov z različnih področij integracije. Naslednji evalvaciji se bosta izvajali v 2019 in 2021, po vsakem krogu pa sledi izdaja posameznih nacionalnih poročil in tudi skupnega evropskega poročila, ki primerja pregledane dimenzije integracijskih politik vseh 15 držav, ki sodelujejo v projektu NIEM. Poročilo pokriva stanje do 31. decembra 2016, podatki so bili zbrani v letu 2017, poročilo pa napisano v letu 2018.

Poročilo je naslovljeno na predstavnike in predstavnice javne uprave, akademske in raziskovalne centre, skupine strokovnjakov in strokovnjakinj, nevladne organizacije in tudi na tiste, ki se ukvarjajo z vprašanji migracije ter integracije. Upamo, da vas bo poročilo zanimalo in da bo predstavljalo dobro osnovo za oblikovanje politik ter poglobitev znanja o integraciji upravičencev do mednarodne zaščite.

Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije, Slovenija