Neža Kogovšek Šalamon, PhD

Researcher

For Slovenia, it’s important to ratify the 1961 UN Convention on the Reduction of Statelessness. After all, in the past Slovenia as part of Yugoslavia as well as after declaring independence in 1991 contributed to statelessness with its then normative citizenship framework.
– Neža Kogovšek Šalamon on statelessnessDr. Neža Kogovšek Šalamon was a senior researcher and director (1st october 2012 – 31st october 2018) of the Peace Institute. She graduated in 2002 from the University of Ljubljana, Faculty of Law. As a Ron Brown Fellow (US Department of State) she obtained her master’s degree at the University of Notre Dame (USA) in international human rights law in 2004. In 2006 she passed the state legal exam. She defended her PhD dissertation in 2011 at the University of Ljubljana Faculty of Law, on constitutional, international and comparative legal aspects of the erasure from the registry of permanent residents. She worked for the Legal Information Centre of Non-governmental Organizations – PIC in Ljubljana, and for the international non-governmental organization Human Rights Watch in New York.

In 2005 she joined the research team at the Peace Institute. In October 2012 she was appointed director of the Peace Institute. In addition to managerial tasks her work includes project management, research, legal analysis, publishing, lecturing and facilitation of workshops. She is a member of the European network of legal experts in the anti-discrimination field, the European network of immigration law practitioners (MigNet), the European commission on sexual orientation law (ECSOL) and the Odysseus academic network of experts in the field of asylum and migration. In 2016 she voted among ten most influential lawyers in Slovenia and nominated to the 2017 class of Young European Leaders.

SICRIS

Bibliography

 • “Humanitarni” koridor: stanje izjeme v času globalnih migracij [“Humanitarian” corridor: state of exception in times of global migration]. Časopis za kritiko znanosti, 2016, year 44, no. 264, pp 61-71.
 • Pravice istospolno usmerjenih oseb in njihovih otrok v praksi ESČP in Sodišča EU [The rights of same-sex couples and their children in in ECHR and CJEU case law]. In: Dnevi slovenskih pravnikov, 13 – 15 October 2016, Portorož, (Podjetje in delo, year 42, no. 6/7. Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE, 2016, pp 1073-1083.
 • Perspektive razvoja skupnega evropskega azilnega sistema: med človekovimi pravicami in nadzorom [Perspectives of the development of the Common European Asylum System: between human rights and surveillance]. In: Dnevi slovenskih pravnikov, 13 – 15 October 2016, Portorož, (Podjetje in delo, year 42, no. 6/7). Ljubljana: GV založba [i. e.] IUS SOFTWARE, 2016, pp 1158-1166.
 • Legal implications of the ‘humanitarian corridor’. In: Kogovšek Šalamon, Neža (ed.), Bajt, Veronika (ed.). Razor-wired: reflections on migration movements through Slovenia in 2015. Ljubljana: Peace Institute, 2016, pp 38-49. .
 • Erased: citizenship, residence rights and the constitution in Slovenia. Frankfurt am Main: P. Lang, 2016.
 • Asylum systems in the Western Balkan countries: current issues. International migration, [Online ed.], Dec. 2016, vol. 54, iss. 6, str. 151-163, doi: 10.1111/imig.12273.
 • Asylum seekers and HIV/AIDS: legal issues, well-being and fundamental rights. Medicine, law & society, Oct. 2016, vol. 9, no. 2, pp [85]-99.
 • Disparitetni učinek posredne diskriminacije v pravu Evropske unije in Sveta Evrope ter v slovenski sodni praksi [Disperate impact of indirect discrimination in the law of European Union and Council of Europe and in the Slovenian case law]. Pravnik, 2016, year 71, no. 7/8, pp 523-546, 618-619.
 • White paper: Rights on the Move – Rainbow Families in Europe. Ljubljana: Peace Institute, 2015.
 • Sovražni govor kot uradno pregonljivo kaznivo dejanje [Hate speech as an officially prosecuteable crime]. In: Zbornik 2015, 1. dnevi prava zasebnosti in svobode izražanja, [Kranjska Gora, 9 – 10 April 2015]. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015, pp 23-27.
 • Prihodnost temeljnih pravic v Evropski uniji: primer svobode gibanja mavričnih družin [The future of fundamental rights in Europe: the case of free movement of rainbow families]. Delavci in delodajalci, 2015, year 15, no. 1, pp 7-32.
 • Učinkovita interpretacija načela varstva pravic strank v upravnem postopku [Effective interpretation of the principle of protection of the rights of parties in administrative procedure]. Javna uprava, 2015, year 51, no. 3/4, pp 73-94, 124. (with Katja Simončič).
 • Brezdržavljanskost v Sloveniji [Statelessness in Slovenia]. Dve domovini, 2014, no. 39, pp 7-18. (with Veronika Bajt).
 • The rights of same-sex partners on referendum in Slovenia: minority rights on public vote. Diritto pubblico comparato ed europeo, 2013, no. 4, pp 1236-1254.
 • Traits of homophobia in Slovenian law: from ignorance towards recognition. In: Trappolin, Luca (ur.), Gasparini, Alessandro (ur.), Wintemute, Robert (ur.). Confronting homophobia in Europe: social and legal perspectives. Oxford; Portland: Hart, 2012, pp 171-201.
 • Izbris in (ne)ustavna demokracija [The erasure and (un)constitutional democracy], (Zbirka Scientia iustitia, 21). Ljubljana: GV založba, 2012.
 • Slovenia, Migration law (Suppl. 2 – September 2011). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011.
 • Kuhar, Roman, Kogovšek Šalamon, Neža, Humer, Živa, Maljevac, Simon. Obrazi homofobije [Faces of homophobia]. Ljubljana: Peace Institute, 2011. 159 pages.
 • Pravni vidiki izbrisa iz registra stalnega prebivalstva [Legal Aspects of the Erasure from the Registry of Permanent Residents]: doctoral dissertation, Faculty of Law of the University of Ljubljana, 2011. 421 pages, tables.
 • Slovenia. Migrationlaw. Suppl. 2 (September 2011). Alphenaanden Rijn: Kluwer Law International, 2011. 244 pages, tables.
 • Nation-state homogenization and the battle for legal status: the erased residents of Slovenia. Südost europa (Münch., Südost inst.), 2011, jg. 59, hft. 1, str. 2-24.
 • The erasure as a violation of legally protected human rights, In: Kogovšek Šalamon, Neža (ed.), Petković, Brankica (ed.), Kogovšek Šalamon, Neža, Petković, Brankica, Zorn, Jelka, Pistotnik, Sara, Lipovec Čebron, Uršula, Bajt, Veronika, Zdravković, Lana. The scars of the erasure: a contribution to the critical understanding of the erasure of people from the register of permanent residents of the Republic of Slovenia. 1st ed. Ljubljana: Peace Institute, 2010, pp. 9-18.
 • Repatriation and return policies in EU memberstates: countryreport – Slovenia. Konstanz: Universität Konstanz, 2005.
 • U.N. human rights reporting mechanism: is it time to move on?: submitted to the Notre Dame Law School in partial fulfillment of the requirements for the Degree Masters of Law (international human rights law). Notre Dame (Indiana): [N. Kogovšek], 2004. 111 f., tables.
 • Spreminjanje slovenske azilne zakonodaje v letu 2001 [Changing of the slovene asylum legislation in the year 2001]. In: Milohnić, Aldo (ed.). Evropski vratarji: migracijske in azilne politike v vzhodni Evropi [European gate-keepers: migration and asylum policies in Eastern Europe]. Ljubljana: Peace Institute, cop. 2001, 2002, pp. 83-94.

Whole bibliography (Cobiss)

Featured project

Projects

Featured publication