Prevajanje gradiv v BHS

Prevajanje gradiv v BHS

izbris web site

Prostovoljce, ki aktivno obvladate bosanski, hrvaški ali srbski (BHS) jezik, vabimo k sodelovanju pri pripravi spletnega informacijsko-dokumentacijskega središča o izbrisanih in za izbrisane.

Mirovni inštitut že vrsto let s svojimi raziskovalnimi in zagovorniškimi dejavnostmi podpira prizadevanja izbrisanih prebivalcev Slovenije za ureditev njihovega položaja in popravo krivic. Hkrati si v sodelovanju z organizacijami, ki združujejo izbrisane, in drugimi nevladnimi organizacijami in posamezniki prizadevamo za to, da bi javnost v Sloveniji in tudi v mednarodnem okolju dobila čim boljši vpogled v to, da je izbris pomenil nezakonit odvzem pravnega statusa, kako je do tega prišlo, kaj je to dejanje povzročilo ter kakšen pomen ima izbris in njegove posledice v kontekstu varovanja človekovih pravic.

Ta dejavnost se nam zdi zelo pomembna v smislu dokumentiranja tega pomembnega dogodka v novejši zgodovini Slovenije, omogočanja nadaljnjih raziskav in refleksij, ozaveščanja javnosti in ustvarjanja pogojev za obveščenost državljank in državljanov ter doseganje družbenega soglasja pri razumevanju in vrednotenju izbrisa in njegovih posledic.

V ta namen smo ustvarili arhiv pravnih dokumentov, poročil, analiz, pričevanj izbrisanih in fotografij o izbrisanih, ter izbor iz arhiva objavili na spletnem informacijsko-dokumentacijskem središču https://www.mirovni-institut.si/izbrisani/.

Spletna stran je namenjena tudi mednarodni javnosti, zato je v treh jezikih – slovenščini, angleščini in BHS. Da bi lahko čim bolj ažurno objavljali novice in druge tekste v vseh jezikih, vabimo prostovoljce, da nam pomagate pri prevajanju gradiv v BHS.

Za dodatna pojasnila smo vam z veseljem na voljo. Kontakt: 01 234 77 20 ali info@mirovni-institut.si