Naslovnica knjige Brazgotine izbrisa.

Brazgotine izbrisa. Prispevek h kritičnemu razumevanju izbrisa iz registra stalnega prebivalstva republike Slovenije

Delo vsebuje izsledke raziskovalnega in akcijskega projekta »Izbrisani prebivalci Slovenije – Izziv za mlado nacionalno državo«, ki je od leta 2007 do 2009 potekal pri Mirovnem inštitutu.

Avtorice s postavljanjem izbrisa v različne kontekste poskušajo prispevati k razumevanju tega dejanja z vidikov družbene in ekonomske tranzicije, vzpostavljanja skupne evropske migracijske politike, varstva človekovih pravic, zdravja izbrisanih, manjšinskega varstva, vzpostavljanja nacionalne države ter vzpostavljanja izbrisanih kot političnega subjekta in njihove emancipacije.

Avtorice

NEŽA KOGOVŠEK je magistrica prava ter raziskovalka in vodja projektov s področja človekovih pravic na Mirovnem inštitutu. Magistrirala je na univerzi Notre Dame v ZDA kot prejemnica štipendije Ron Brown. Pripravlja doktorat na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

JELKA ZORN je doktorica sociologije in docentka socialnega dela na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. Raziskuje na področjih izbrisa in migracij.

SARA PISTOTNIK je podiplomska študentka etnologije in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Polje njenega zanimanja so migracije, najbolj intenzivno pa raziskuje na področju izbrisa.

URŠULA LIPOVEC ČEBRON je magistrica antropologije in asistentka na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskuje na področjih medicinske antropologije in antropologije migracij.

VERONIKA BAJT je doktorica sociologije in raziskovalka na Mirovnem inštitutu. Magistrirala je na Srednjeevropski univerzi v Varšavi, doktorirala pa na Univerzi v Bristolu. Raziskuje migracije, nacionalizme, rasizme, ksenofobijo, diskriminacijo in konstrukcijo nacionalnih identitet.

BRANKICA PETKOVIĆ je magistrica sociologije kulture ter raziskovalka in vodja projektov s področja medijev in komunikacijskih pravic pri Mirovnem inštitutu. Je urednica revije Medijska preža in knjižne zbirke Media Watch.

LANA ZDRAVKOVIĆ je publicistka, politična aktivistka, KITCH umetnica in raziskovalka na Mirovnem inštitutu. Je doktorska študentka politične filozofije na ZRC SAZU. Področji njenega zanimanja sta javno politično delovanje in emancipatorične prakse.

Kazalo

Neža Kogovšek
Uvod: Izbrisani včeraj, danes, jutri – Spodkopani stereotipi in nepovrnljiva pot k popravi krivic

Jelka Zorn
Vpisani kot delavci, izbrisani kot Neslovenci: Pogled izbrisanih na obdobje tranzicije

Zgodba izbrisanega: Proti sistemu ne moreš sam

Sara Pistotnik
Izbris kot poligon evropskih migracijskih politik ali »oprostite mi, prosim,
ampak vaši predpisi so izbrisali moj status«

Zgodba izbrisanega: Kot da bi šel na Mount Everest

Neža Kogovšek
Izbris kot kršitev pravno zavarovanih človekovih pravic

Zgodba izbrisane: Imela sem srečo

Uršula Lipovec Čebron
Izbrisane pravice – nevidne bolezni: Analiza zdravstvenih posledic izbrisa

Zgodba izbrisanega: Pogrešal sem Slovenijo, tam sem se rodil

Veronika Bajt
Več kot zgolj administrativno ustvarjeni »tujci«: Izbrisani in odmev nacionalistične konstrukcije Drugega v simbolni ideji o »nas«

Zgodba izbrisanega: Državljanstvo za kilogram krompirja

Brankica Petković
Izbrisani jezik

Zgodba izbrisane: Izbrisani smo bili Bosanci, škodo pa so trpeli tudi slovenski otroci

Lana Zdravković
Boj proti odrekanju državljanstva kot paradigma emancipacijske politike