Zbirka Politike je edicija, ki reflektira najrazličnejša vprašanja civilne družbe in javnih politik. Besedila večinoma nastajajo v okviru policy in raziskovalnih nalog, ki jih izvajajo sodelavci Mirovnega inštituta in zunanji sodelavci. Ciljna populacija so strokovnjaki na raznih področjih civilne družbe, snovalci državnih politik na področjih, ki jih pokriva Mirovni inštitut, univerzitetni profesorji, študenti, raziskovalci…

Urednik zbirke je Aldo Milohnić.