Projekti v letu 2021

Projekti v letu 2021

V letu 2021 smo pričeli izvajati tri nove projekte:  Transnacionalizacija oskrbe starejših – raznolikosti, rekrutacije, neenakosti (TE-DRI), Predšolska vzgoja in vloga moškosti (ECAROM) in Sledenje stikom v Evropski uniji: lekcije, ki se jih je treba naučiti za prihodnjo uporabo tehnologije pri spopadanju z družbenimi izzivi. Nadaljevali smo z izvedbo 24 projektov na področjih človekovih pravic in manjšin, politike, spola in medijev. Določeni projekti so se z iztekajočim se letom tudi zaključili.

Izpostavljamo: 

old-people-300x236a

Transnacionalizacija oskrbe starejših – raznolikosti, rekrutacije, neenakosti (TE-DRI)
Trajanje projekta: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2024

Projekt raziskuje presečišča oskrbe starejših in migracij. Pandemija covid-19 bolezni je razkrila strukturne pomanjkljivosti oskrbe starejših v Evropi, tudi v Sloveniji, in pokazala, kako zelo je vsakodnevna organizacija oskrbe odvisna od globalnih in krožnih skrbstvenih migracij ter skrbstvenih mobilnosti med sosednjimi državami. Mednarodne raziskave transnacionalizacije oskrbe starejših so številne in se osredotočajo na  izkušnje migrantskih skrbstvenih delavk, součinkovanje socialnih politik in skrbstvenih migracij, zaposlovanje v zasebnih gospodinjstvih ter globalne in krožne skrbstvene migracije iz globalnega juga na globalni sever, v Evropi  pa iz vzhoda proti zahodu. Kljub temu raziskave opozarjajo, da ostajajo neraziskani pomembni vidiki transnacionalizacije oskrbe starejših kot so različni migracijski vzorci, akterji, procesi, mehanizmi in različne geopolitične lokacije. Cilj projekta je prispevati k nadaljnji teoretizaciji TC oskrbe starejših z empirično evidenco, ki naslavlja vrzeli v raziskovanju, povezane z raznolikostjo skrbstvenih migracij (globalne verige skrbi, krožne skrbstvene migracije, dnevne delovne migracije ter skrbstvene mobilnosti starejših) v evropski pol-periferni mikro obmejni regiji med vzhodnimi in zahodnimi, ‘starimi’ in ‘novimi’ državami članicami in nečlanicami EU. Raziskava ima potencial za oblikovanje socialnih politik na področju dolgotrajne oskrbe in delovnih migracij.

child

Predšolska vzgoja in vloga moškosti (ECAROM)
Trajanje projekta: 1. 2. 2021 – 31. 1. 2023

Projekt izhaja iz prepoznanja, da je vzgojno izobraževalni sistem, zlasti tisti njegov del, ki se nanaša na najzgodnejše obdobje formiranja spolnih stereotipov, torej predšolska vzgoja, ključen po eni strani za reprodukcijo, po drugi strani pa tudi za zmanjševanje in preseganje spolnih stereotipov. Zato je namen projekta raziskati pedagoške prakse uradnega in prikritega kurikuluma v predšolski vzgoji, ki vplivajo na oblikovanje spolnih stereotipov o skrbstvenem delu, ter razviti in razširiti spolno občutljive inovativne pedagoške pristope in pripomočke, ki pri otrocih v predšolski vzgoji spodbujajo percepcijo skrbstvenega dela kot spolno nevtralnega in družbeno pomembnega področja.

Spolna enakost v delitvi zasebnega in/ali profesionalnega skrbstvenega dela predpostavlja rahljanje in spreminjanje obstoječih spolnih vlog in družbenih norm ne samo za ženske, pač pa tudi za moške. Slednjim je v obstoječih politikah, programih in projektih za enakost spolov namenjeno malo pozornosti. V pričujočem projektu pa izhajamo iz prepoznanja, da je uspeh prizadevanj za enakost spolov odvisen tudi od vključenosti moških, zato spreminjanju spolnih stereotipov povezanih z moškostjo in skrbstvenim delom namenjamo osrednjo pozornost.

Projekti, ki so potekali v letu 2021 in se še nadaljujejo
 • Predšolska vzgoja in vloga moškosti (ECAROM)
  Spol | Trajanje projekta: 1. 2. 2021 – 31. 1. 2023
  Namen projekta je raziskati pedagoške prakse uradnega in prikritega kurikuluma v predšolski vzgoji, ki vplivajo na oblikovanje spolnih stereotipov o skrbstvenem delu.
 • Glasovi migrantk
  Človekove pravice in manjšineSpol | Trajanje projekta: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022
  Projekt bo prispeval k vzpostavitvi vključujočega sistema visokošolskega izobraževanja z obravnavo pomembnega družbenega izziva, ki ga predstavljajo migracije oziroma migracije žensk v aktualnem evropskem kontekstu.
 • Očka v akciji
  Spol | Trajanje projekta: 1. 3. 2020 – 28. 2. 2022
  Prispevek k ozaveščanju (bodočih) staršev, delodajalcev, strokovne in laične javnosti o pomenu aktivnega vključevanja moških v očetovstvo in enakomernejše porazdelitve starševske skrbi za otroka od rojstva dalje.
Projekti, ki so se zaključili v letu 2021