Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM). Merjenje in izboljševanje integracije oseb s priznano mednarodno zaščito

NIEM2_logoNacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM) je šestletni mednarodni projekt, v katerem si bomo partnerji prizadevali ključne akterje na področju integracije v 15 državah članicah EU opolnomočiti, da se bolje soočijo s trenutnimi izzivi, in izboljšati vključevanje oseb s priznano mednarodno zaščito v družbo, v kateri živijo.

Vzpostavili bomo mehanizem za celovito oceno vključevanja oseb z mednarodno zaščito, izpostavili glavne izzive oz. vrzeli v standardih integracije, identificirali obetavne prakse in ocenili učinke zakonodajnih sprememb in sprememb politik v 15 državah EU.

V okviru projekta si bomo prizadevali argumentirano odgovoriti na nekatera pereča vprašanja: Ali se standardi EU za integracijo oseb z mednarodno zaščito v praksi izvajajo? Kako standardi vplivajo na integracijske politike? Ali imajo politike, ki so namenjene osebam z mednarodno zaščito, vpliv na uspešno integracijo? Kateri so izzivi, ​​dobre prakse in vrzeli v politikah, ki jih je potrebno nasloviti?


Safe harbour.
Partnerji:

Projekt NIEM vodi Institute of Public Affairs iz Varšave. Migration Policy Group iz Bruslja je vodilna organizacija za raziskovalni del projekta, odgovorna za razvoj kazalnikov in primerjalnih poročil. Drugi strateški partnerji so Regionalno predstavništvo UNHCR za srednjo Evropo, UNHCR predstavništvo na Poljskem, poljsko Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za delo in socialno politiko ter Univerza v Varšavi. Projektni partnerji, ki bodo izvajali raziskave in organizirali nacionalne koalicije v 15 EU državah:

Financerji: