mag. Franja Arlič

upravna direktorica

Franja Arlič, rojena 18. 9. 1973 v Celju, je leta 1997 diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, smer marketing. Leta 2002 je na isti fakulteti magistrirala s področja politike storitev s poudarkom na politiki komuniciranja. Na Mirovnem inštitutu deluje kot upravna direktorica. Skupaj z direktorjem je zadolžena za izvršne zadeve, še posebej na področju urejanja finančnih, statusnih in kadrovskih zadev. Odgovorna je za organizacijo, vodenje in usklajevanje delovnega procesa. Je tudi kontaktna oseba za Mirovni inštitut pri PASOS-u (Policy Association for an open Society). Zanimajo jo teme s področja politike spola in neplačanega dela.

Bibliografija

Izpis celotne bibliografije (Cobbis)

Izbrani projekt

Projekti