dr. Majda Hrženjak

raziskovalka

V neoliberalizmu so kot generator razvoja definirani gospodarska rast in tehnološke inovacije. Pozablja pa se, da so pomembne pozitivne družbene transformacije v zadnjem stoletju prispevala ravno emancipatorna družbena gibanja za enakost kot so feminizem, antirasizem, boji za človekove pravice, za pravice istospolnih, hendikepiranih.
– Majda Hrženjak o progresivnosti enakostiDr. Majda Hrženjak deluje kot višja znanstvena sodelavka, raziskovalka, koordinatorica in vodja nacionalnih in mednarodnih projektov na Mirovnem inštitutu. Raziskovalno se ukvarja s socialnimi politikami, študijami spolov in kulturnimi študijami. Je avtorica dveh knjig: Nevidno delo (2007) in Simbolno. Izbrana poglavja iz francoskega strukturalizma (2002), urednica knjige Njena (re)kreacija: Ženske revije v Sloveniji ter avtorica številnih člankov s področij diskurzivnih analiz, kulturne vzgoje, spolov ter socialnih zaposlovalnih in skrbstvenih politik.

Bibliografija

Monografije

 • Hrženjak, Majda, Jalušič, Vlasta. Vrata niso baš odprta: (treba da jih gurneš pa da se otvaraju): perspektive v reševanju kompleksnih neenakosti. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2011.
 • Hrženjak, Majda (ur.). Politics of care, (Book series Politike symposion). 1st ed. Ljubjana: Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies, 2011.
 • Hrženjak, M. (2007) Nevidno delo. Ljubljana: Politike.
 • Hrženjak, M. (ur.) (2002) Njena (re)kreacija. Ljubljana: Mediawatch.
 • Hrženjak, M. (2002) Simbolno: izbrana poglavja iz francoskega strukturalizma. Ljubljana: Študentska založba.

Poglavja v knjigi

 • Hrženjak, Majda. The regulation of paid domestic work : a win-win situation or a reproduction of social inequalities?. V: Dahl, Hanne Marlene (ur.), Keränen, Marja (ur.), Kovalainen, Anne (ur.). Europeanization, care and gender : global complexities. Basingstoke; New York: Palgrave MacMillan, 2011, str. 59-74.
 • Hrženjak, Majda. Revival of informal paid care work in Eastern European countries. V: Jäppinen, Maija (ur.), Kulmala, Meri (ur.), Saarinen, Aino (ur.). Gazing at welfare, gender and agency in post-socialist countries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011, str. 302-319.
 • Hrženjak, Majda, Humer, Živa. Infomal care work market from the perspective of local care workers. V: Hrženjak, Majda (ur.). Politics of care, (Book series Politike symposion). 1st ed. Ljubjana: Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies, 2011, str. 99-119.
Izvirni znanstveni članki
 • Hrženjak, M. (2014): Globalization of care and situation of Slovenian care workers in Italy. Two Homelands 2014/40: 57-71.
 • Elli Scambor, Nadja Bergmann, Katarzyna Wojnicka, Sophia Belghiti-Mahut, Jeff Hearn, Øystein Gullvag Holter, Marc Gartner, Majda Hrženjak, Christian Scambor, and Alan White (forthcoming): Men and Gender Equality: European Insights. Men and Masculinities, 2014, Vol. 17(5) 552-577. http://jmm.sagepub.com/content/current
 • Hrženjak, Majda. Hierarchisation and Segmentation of Informal Care Markets in Slovenia. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society (forthcoming).
 • Hrženjak, Majda. (Neformalno) skrbstveno delo in družbene neenakosti. Teor. praksa, 2010, letn. 47, št. 1, str. 156-171.

Diskusijski tekst

Izpis celotne bibliografije (Cobbis)

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija