dr. Majda Hrženjak

raziskovalka

V neoliberalizmu so kot generator razvoja definirani gospodarska rast in tehnološke inovacije. Pozablja pa se, da so pomembne pozitivne družbene transformacije v zadnjem stoletju prispevala ravno emancipatorna družbena gibanja za enakost kot so feminizem, antirasizem, boji za človekove pravice, za pravice istospolnih, hendikepiranih.
– Majda Hrženjak o progresivnosti enakostiDr. Majda Hrženjak deluje kot višja znanstvena sodelavka, raziskovalka, koordinatorica in vodja nacionalnih in mednarodnih projektov na Mirovnem inštitutu. Raziskovalno se ukvarja s socialnimi politikami, študijami spolov in kulturnimi študijami. Je avtorica dveh knjig: Nevidno delo (2007) in Simbolno. Izbrana poglavja iz francoskega strukturalizma (2002), urednica knjige Njena (re)kreacija: Ženske revije v Sloveniji ter avtorica številnih člankov s področij diskurzivnih analiz, kulturne vzgoje, spolov ter socialnih zaposlovalnih in skrbstvenih politik.

Bibliografija

Monografije

 • Hrženjak, Majda, Jalušič, Vlasta. Vrata niso baš odprta: (treba da jih gurneš pa da se otvaraju): perspektive v reševanju kompleksnih neenakosti. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2011.
 • Hrženjak, Majda (ur.). Politics of care, (Book series Politike symposion). 1st ed. Ljubjana: Peace Institute, Institute for Contemporary Social and Political Studies, 2011.
 • Hrženjak, M. (2007) Nevidno delo. Ljubljana: Politike.
 • Hrženjak, M. (ur.) (2002) Njena (re)kreacija. Ljubljana: Mediawatch.
 • Hrženjak, M. (2002) Simbolno: izbrana poglavja iz francoskega strukturalizma. Ljubljana: Študentska založba.

Poglavja v monografiji

 • Hrženjak, M., Pajnik, M. In the grips of work/family imbalance: local and migrant domestic workers in Slovenia. V: Kontos, M., Tibe Bonifacio, G. (eds.). Migrant domestic workers and family life : international perspectives, (Migration, minorities and citizenship). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan. 2015, pp. 211-230.
 • Hrženjak, M. Slovenian domestic workers in Italy: a borderlands care chain over time. V: Hoerder, D., Nederveen Meerkerk, E., Neunsinger, S. (eds.). Towards a global history of domestic and caregiving workers, (Studies in global social history, Studies in global migration history). Leiden; Boston: Brill. 2015, 18/6: 120-136.
 • Humer, Ž., Hrženjak, M. When the state steps in: an experiment of subsidised hiring of domestic workers in Slovenia. V: Triandafyllidou, A., Marchetti, S. (eds.). Employers, agencies and immigration: paying for care, (Research in migration and ethnic relations series). Burlington: Ashgate. 2014, 69-185.
Izvirni znanstveni članki
 • Hrženjak, M. Precarious situations of care workers in home-based elder care in Slovenia. New solutions: a journal of environmental and occupational health policy, 2018, 27/4: 483-500,  doi: 10.1177/1048291117740682.
 • Hrženjak, M. A qualitative study of labour market precarisation and involved fatherhood in Slovenia. Revija za sociologiju, 2017, 47/2: 207-232, doi: 10.5613/rzs.47.2.4.
 • Hrženjak, M. Ekonomska neenakost žensk z vidika spolnega pokojninskega razkoraka. Delavci in delodajalci: revija za delovno pravo in pravo socialne varnosti, 2016, 16/4: 609-626.
 • Scambor, E., Hrženjak, M., Bergmann, N., Holter, Ø. G. Men’s share of care for children and professional care. Studia Humanistyczne, 2015, 14/2: 53-71, doi: 10.7494/human.2015.14.2.53-72.
 • Hrženjak, M. Negotiating masculinity in informal paid care work. Revue internationale de sociologie, 2013, 23/2: 346-362.
 • Hrženjak, M. Hierarchization and segmentation of informal care markets in Slovenia. Social politics, 2012, 19/1: 38-57.

Diskusijski tekst

Gostujoča urednica

 • Prvi spol: Kritične študije moških in moškosti. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. 2017, XLV/267. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani.
 • Paid Domestic Work in Postsocialist Context. Laboratorium : Russian review of social research. 2016/3, Saint Petersburg: Centre for Independent Social Research.

Izpis celotne bibliografije (Cobbis)

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija