mag. Mojca Frelih

raziskovalka, koordinatorka

Mojca Frelih je magistrirala s področja sociologije (program Sociologija vsakdanjega življenja) na Fakulteti za družbene vede. Od leta 2003 je raziskovalka na različnih projektih Mirovnega inštituta. Raziskovalne teme, s katerimi se ukvarja, so: sociologija s poudarkom na feministični teoriji, fenomeni integracije načela enakih možnosti, (ne)enakost med spoloma, enake možnosti in odnosi med spoloma, (ne)diskriminacija, migracije, trg dela, usklajevanje delovnega in zasebnega življenja, sodobno državljanstvo ipd. Izvedla je več intervjujev, vodila več delavnic in ima izkušnje terenskega (raziskovalnega) dela v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov. V obdobju 2003-2012 je bila koordinatorka programa East East Beyond Borders Program (Open Society Foundations), v okviru katerega je pridobila veliko organizacijskih, koordinatorskih izkušenj in izkušenj upravljanja s financami. Še več izkušenj s področja upravljanja in finančnega managementa je pridobila v obdobjih nadomeščanja upravne direktorice Mirovnega inštituta (junij 2007 – junij 2008 in november 2009 – december 2010).

Bibliografija

  • Sušnik, Mojca (2006): Konflikt v izbranih konceptih in praksah sodobnega državljanstva. Magistrsko delo. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.
  • Humer, Živa, Sušnik, Mojca. November 2004. »Politika enakih možnosti žensk in moških brez medijske pozornosti« (»Politics of the Equal Opportunities of Women and Men without Media Coverage«). V: Medijska preža (Media Watch Journal), Mirovni inštitut (Peace Institute), Ljubljana, str. 47 – 48.
  • Sušnik, Mojca (2004): »Second Wave Feminist Groups in Slovenia (1980- 1995)«. V: Knežević, Đurđa, Dilić, Koraljka (ur.) (2004): Women and Politics: Contemporary Women’s/Feminist Movements in Post-Communist Countries – 10 Years After. Ženska infoteka, Zagreb, Croatia, str. 199 – 209.
  • Jalušič, Vlasta (ed.), Sušnik, Mojca (ur.). 2003. Contemporary Citizenship: the Politics of Exclusion and Inclusion II: (Is There a Chance for a Post-national Citizenship?) Collection of Abstracts. Peace Institute, Ljubljana. str. 54.
  • Sušnik, Mojca (2001): Političnost feminizma in feministično gibanje v Sloveniji. Diplomska naloga. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana.
  • Aleksić, Jelena, Sušnik, Mojca (1999): “Nevladne organizacije pri stanovanjski oskrbi ranljivih skupin”. V: Mandič, Srna (ur.) (1999): Pravica do stanovanja. Visoka šola za socialno delo, Ljubljana.

Izpis celotne bibliografije (Cobbis)

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija