dr. Mojca Pajnik

raziskovalka

Migracijska politika EU morda deklarativno govori o varovanju človekovih pravic in humanitarnosti, zadnje čase veliko tudi o moralni dolžnosti reševati migrante iz Sredozemlja. A dejansko je to politika kriminalizacije migrantov, rasizma in ustvarjanja delitev – imamo »prvi svet« in ljudi iz držav »tretjega sveta«. /…/ Leta poslušamo, da nas »migranti preplavljajo in nam kradejo službe«. Večina politikov, levi in desni, zliti v evropski center, zagovarja iste politike. Razlike so le v moderaciji govora, zagovarja pa se režim meja in pospešene gradnje zidov, ki ponovno rastejo na mejah Evrope.
– Mojca Pajnik, DnevnikMojca Pajnik je znanstvena svetnica na Mirovnem inštitutu in predavateljica na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala je leta 2005 s področja komunikologije na ljubljanski univerzi. Objavila je več zbornikov in knjig, med njimi Contesting Integration, Engendering Migration: Theory and Practice (ur. s F. Anthias, Palgrave, 2014), Rasizem: razrezani svet (ur. z Erikom Valenčičem, Časopis za kritiko znanosti, 2015)Alternative Media and the Politics of Resistance: Perspective and Challenges (ur. z J. D. H. Downing, MI, 2008), Prostitucija in trgovanje z ljudmi: perspektive spola, dela in migracij (MI, 2008).

Je avtorica številnih člankov in poglavij v knjigah o državljanstvu, režimih migracij, spolni (ne)enakosti, rasizmu, alternativnih medijih. Deluje kot članica uredništva revij Etničke i migracijske teme, Journal of Alternative and Community Media in Družboslovne razprave. Kot predavateljica in raziskovalka je gostovala na Univerzi v Firencah, Centralnoevropski univerzi v Budimpešti, Univerzi v Helsinkih in Univerzi Loughborough.

 

Bibliografija

Izvirni znanstveni članki

 • Pajnik, Mojca. 2016. ‘Wasted Precariat’: Migrant Work in European Societies. Progress in Development Studies 16(2): 159-172.
 • Pajnik, Mojca. 2015. V imenu ljudstva: sodobni procesi rasizacije. Časopis za kritiko znanosti 260: 7-15.
 • Pajnik, Mojca. 2015. Merchandizing Sex on the Web: Gender Bias in Profiling Actors and Services. Gender, Technology and Development 19(2): 181-203.
 • Pajnik, Mojca in Iztok Šori. 2015. Seksualna industrija v Sloveniji na spletu : med oligopoli organizatorjev in nemočjo seksualnih delavk. Annales, Series historia et sociologia, 24(1): 143-156
 • Pajnik, Mojca. 2014. Multikulturalizem pro et contra: kritika liberalne perspektive in populistično-demagoške denunciacije. Dve domovini/Twop Homelands, 39: 19-30.
 • Pajnik, Mojca. 2011. Marshall in državljanstvo: (ne)moč neke teorije. Časopis za kritiko znanosti 39(246): 169–181.
 • Pajnik, Mojca. 2011.Narrating Belonging in the post-Yugoslav Context. Dve domovini / Two Homelands, 34, 111–125.
 • Pajnik, Mojca. 2010. Media Framing of Trafficking. International Feminist Journal of Politics 12(1): 45‒64.
 • Pajnik, Mojca in Veronika Bajt. 2010. Migrant Women’s Transnational Experiences: Family Patterns and Policies, International Migration 48(3).
 • Pajnik, Mojca. 2009. Brezdržavljanskost migrantov in pravica imeti pravico. Časopis za kritiko znanosti 238: 138‒147.
 • Pajnik, Mojca, Bajt, Veronika. 2009. Biografski narativni intervju: aplikacija na študije migracij. Dve domovini 30: 69‒89.
 • Pajnik, Mojca. 2008. The Utopia of Mass Media: Towards Public-generated Media. Sociol., Mintis veiksmas 3: 99‒114.
  Pajnik, Mojca. 2007. Nomadska javnost. Javnost―The Public, Suplement 14: 39–53.
 • Pajnik, Mojca. 2007. Integration Policies in Migration Between Nationalizing States and Transnational Citizenship.doc, Journal of Ethnic and Migration Studies 33(5): 349-365.
 • Pajnik, Mojca. 2007. Medijske podobe o beguncih. Socialno delo 46(1–2): 1–11.
 • Pajnik, Mojca. 2006. Feministične interpretacije javnosti v Habermasovi teoriji. Javnost–The Public XIII Suplement: 21–36. Besedilo dostopno tukaj.
 • Pajnik, Mojca. 2006. The Puzzle of Feminist Reflections on Habermas’s Communicative Action: The Need for an Inclusive Political Theory. European Journal of Social Theory 9(3): 385–404. Abstract
 • Pajnik, Mojca. 2005. Citizenship and Mediated Society. Citizenship Studies 9(4): 349–367. Abstract

Monografije

Poglavja v knjigi

 • Pajnik, Mojca. 2016. Nationalizing Citizenship: The Case of Unrecognized Ethnic Minorities in Slovenia. V: Ramet, Sabrina P. (ur.), Valenta, Marko (ur.). Ethnic Minorities and Politics in Post-Socialist Southastern Europe, 232-245. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Pajnik, Mojca, Roman Kuhar, Iztok Šori. 2016. Populism in Slovenian Context between Ethno-nationalism and Re-traditionalization. V: Lazaridis, Gabriella (ur.), Campani, Giovanna (ur.),  Benveniste, Annie (ur.). The Rise of the far Right in Europe: Populist Shifts and ‘Othering’, 137-160. Palgrave.
 • Pajnik, Mojca, Francesco Fabbro, Denitza Kamenova. 2016. Ethno-nationalism and Racial Capitalism in Populist Framing of Migrants as a Threat. V: Ranieri, Maria (ur.), Populism, Media and Education: Challenging Discrimination in Contemporary Digital Societies, 67-83. London: Routledge.
 • Pajnik, Mojca. 2015. Changing Citizenship, Practising (Alternative) Politics. V: Atton, Chris (ur.). The Routledge Companion to Alternative and Community Media, 113-122. London: Routledge.
 • Pajnik, Mojca. 2014. Reconstructing Citizenship for the Future of Polity. V: Anthias, Floya (ur.), Pajnik, Mojca (ur.). Contesting Integration, Engendering Migration: Theory and Practice, 102-121. Basingstoke, Palgrave Macmillan.
 • Pajnik, Mojca in Veronika Bajt. 2013. Civic Participation of Migrant Women: Employing Strategies of Active Citizenship. V: Anthias, Floya (ur.), Kontos, Marija (ur.), Morokvacis-Müller, Mirjana (ur.). Paradoxes of Integration: Female Migrants in Europe, 97-116. London: Springer.
 • Pajnik, Mojca. 2012. Gender (in)equity in Post-socialist Media. V: Downey, John (ur.), Mihelj, Sabina (ur.). Central and Eastern European Media in Comparative Perspective: Politics, Economy and Culture, 89–111. Surrey, Burlington: Ashgate.
 • Pajnik, Mojca. 2011. Impossibilities of Social Citizenship: On Statelessness of Migrants. V: Lazaridis, Gabriella (ur.). Security, Insecurity and Migration in Europe, 239-257. Farnham; Burlington: Ashgate.
 • Pajnik, Mojca in Veronika Bajt. 2011. Migrant Women and Their Labour: What Prospects for Social Citizenship? V: Jäppinen, M. (ur.), Kulmala, M. (ur.), Saarinen, A. (ur.). Gazing at Welfare, Gender and Agency in Post-socialist Countries, 320-337. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Pajnik, Mojca. 2009. Migracijska politika. V: Kajnč, Sabina (ur.), Lajh, Damjan (ur.). Evropska unija od A do Ž, 237‒241. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije.
 • Pajnik, Mojca. 2009. Mobilno komuniciranje protijavnosti. V: Oblak, Tanja (ur.), Luthar, Breda (ur.). Mobilni telefon in transformacija vsakdana, 115‒130. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Pajnik, Mojca. 2005. New Media: Limitations to Citizenship. V: Digital Utopia in the Media: From Discourses to Facts: A Balance. Masip, Pere, Rom, Josep (ur.), 77–86. Barcelona: Facultat de Ciencies de la Comunicacío Blanquerna. Besedilo dostopno tukaj.
 • Pajnik, Mojca. 2004. Trafficked Women in Media Representations. V: Women and Trafficking, Zavratnik Zimic, Simona (ur.), 63–72. Ljubljana: Mirovni inštitut.

(So)urednica

Izpis celotne bibliografije (Cobbis)

Izbrani projekt

Projekti

Izbrana publikacija